• 7.1.2018 Esko Taipale

  Kategoria: loppusanat

  Kokoustyyppi: sunnuntaikokous

  Kuuntele
 • 7.1.2018 Esko Taipale

  Kategoria: opetus

  Kokoustyyppi: sunnuntaikokous

  Kuuntele
 • 7.1.2018 Ritva Kirra

  Kategoria: alkusanat

  Kokoustyyppi: sunnuntaikokous

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Marjatta Aritonang

  Kategoria: opetus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Mauno Mäenpää

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Arja Lehtinen

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Marjo Lehikoinen

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Jari Lehikoinen

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Ritva Kirra

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele
 • 31.12.2017 Ville Impiö

  Kategoria: todistus

  Kokoustyyppi: muu tilaisuus

  Kuuntele